Kendinden Ayarlı Debriyaj Kendinden ayarlı debriyaj (SAC) ile yüksek sürüş konforu!

Debriyajlar çalışma sırasında sürekli aşınma ve yıpranmaya maruz kalırlar. Bu nedenle LüK, dünyanın ilk debriyaj üreticisi olarak bir aşıntı ayar çözümünün geliştirilmesinde yoğun çabalar sarfetmiş ve sonucunda ilk defa 1995 yılında kendinden ayarlı debriyajların seri üretimini başlatmıştır. Kendinden ayarlı debriyaj teknolojisi, bir çok motorlu araçta kendisini kabul ettirmiştir.


Özellikle büyük motorlu otomobillerde debriyajın kumanda edilmesi, bu debriyaj ile (SAÇ) çok daha konforlu şekilde sağlanmaktadır


Algılayıcı halka sayesinde arttırılmış debriyaj ömrü.


Kendinden ayarlı debriyaj (SAÇ), bir yük algılayıcı halkaya (diyafram yay algılayıcısı) sahiptir. Bu halka sayesinde debriyaj, bir baskı halkasını döndürerek aşıntı telafisinin ayarlama işlevini yerine getirir. Bu aşıntı ayarlama mekanizması, gerekli pedal kuvvetlerini azaltırken debriyajın hizmet ömrünü de yaklaşık 1.5 kat yükseltir. Bunun yanısıra pedal kuvvetleri ise, debriyajın tüm hizmet ömrü boyunca değişmeksizin hemen hemen aynı kalır.


Diyafram yay algılayıcısı (yük algılayıcısı) ve derin çekme çelikten imal edilen bir ayar halkasından oluşan SAÇ

aşıntı-ayarlama sistemi, işlevini üstün hassasiyetle yerine g e t i r m e özelliğine sahiptir. Debriyaj kumandasının


konforlu seki l d e gerçekleştirilebilmesi için, düşük pedal kuvvetlerinin yanısıra harmonik biçimli bir çalışma yükü eğrisine ihtiyaç olması nedeniyle, Kendinden Ayarlı Debriyaj (SAÇ) her aracın kendine özgü eğri karakteristiklerine uygun kapasitede tasarlanır. Buna bir örnek baskı kapağı destek yayıdır, bu yay sık sık ihtiyaç duyulan daha düz karakteristik eğriler oluşturma özelliğine sahiptir.


Yeni geliştirilen SAÇ II ile sistem daha da iyileştirildi.


Yeni SAÇ II, yük algılayıcısı olarak ikinci bir diyafram yay kullanmamaktadır. Bunun yerine ana diyafram yayına algılayıcı parmaklar eklenmiştir. Yine bu yeni sistem, tepki özelliği farklı özel teğetsel yaprak yaylarla donatılmıştır.


Özel tasarımlarla sistem en iyi hale getirildi


Geliştirilmiş SAÇ II konsepti, pedal kuvvetlerinin daha da azalmasına ve/veya pedal kuvvet eğrisinin en iyi hale


getirilmesine müsaade eder. Bu tip debriyajda yük algılama halkasının performans eğrisi, aşıntı ayar mekanizmasının uzun pedal yollarına daha az hassas olacağı şekilde geliştirilmiştir. Bu, tepki özelliği farklı teğetsel yaprak yayların ve ana diyafram yayının mafsal noktasını dışarıda tutan liner karakteristik eğrili bir diyafram yay algılayıcısının kullanılmasıyla elde edilir. Bir çok uygulamada ayrı bir yük algılayıcı halka bulunmaz bunun yerine diyafram yaydan algılayıcı parmaklar biçiminde şekillendirilir. Yeni SAÇ II versiyon debriyajda pedal kuvvetleri eşdeğer bir tork iletim kapasitesine göre % 15 oranında düşürülebilmektedir. Diğer yandan karakteristik eğrisinin en iyi halde tutulması için maximum pedal kuvvetleri değişmeden aynen kalır.