Subap Tahriki İçten yanmalı motor periyodik olarak temiz hava ile beslenirken üretilen egzoz gazi dışarı atılmalıdır.

Dört zamanlı bir motorda taze havanın emilmesine ve egzoz gazinin dışarı atılmasına şarj değişimi denir. Birden fazla şarj değişimi süresince silindirin kumanda elemanları (emme ve egzoz kanalları) periyodik olarak kapatma elemanları tarafından (emme ve egzoz supapları) açılır ve kapatılır. Kapatma elemanlarının belirli görevleri vardır.


Bunların görevleri;

• mümkün olduğu kadar büyük bir acılık kesitini açmak

• açma ve kapatma işlemlerini hızlı yürütmek

• oluşan basınç kaybını düşük seviyede tutmak için akışa uygun şekle sahip olmak

• kapalı durumda iyi bir sızdırmazlık sağlamak ve yüksek dayanım göstermek


SUPAP TAHRİKİNİN TALEPLERİ

İçten yanmalı motorlarda kapatma elemanı olarak sadece stok supapi kullanılır. Supap hareketinin zamana göre değişimi ve sırası kam mili veya kam mili hareketi ile belirlenir. Kam stokunun supaplara aktarılması mekanizması supap tahriki olarak adlandırılır (supaplar dahil). Supap tahriklerinde yüksek değerde hızlandırma ve geciktirme ivmeleri etkindir. Bu ivmelere bağlı olan atalet kuvvetleri devir sayılarına orantılı olarak artar ve tüm konstrüksiyonu önemli ölçüde zorlar. Bunun dışında egzoz supapları kızgın egzoz gazlarından kaynaklanan yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmalıdır.

Bu şartlar altında kusursuz çalışması için supap tahrik bileşenlerine belirli talepleri yerine getirmelidir.

Örneğin

• yüksek dayanım göstermelidir (ve bunu motorun bütün kullanım ömrü boyunca)

• yakıt tüketimini düşük tutmak için sürtünmenin az olması ve

• supaplardaki işi enerjisinin yeterli ölçüde dışarı atılması (özellikle egzoz supaplarında) sağlanmalıdır


Ayrıca supap tahrik bileşenlerinin sistem içine empulsiyon iletmemelerine ve kuvvet bağlantılı çalışan yapı elemanları arasında sürtünme kaybı olmamasına dikkat edilmelidir.


SUPAP TAHRİKLERİ

Supap tahriklerinin çeşitli modelleri vardır. Bunların hepsinde kam mili üzerinden tahrik ortaktır.

Supap tahrikleri aşağıdaki hususlara göre sınıflandırılır

• tahrikin çalıştırdığı supap sayısı ve

• tahrikin sağlandığı kam millerinin sayısı ve konum