Kaç Çeşit Dizel Motor Vardrr?
TDI Motor Nedir? CDTI Motor Nedir? HDI Motor Nedir?


Dizel motorlar Dünya üzerinde bulunan en verimli motorlarıdır. Bilindiği üzere verim, alınan enerjinin çıkan enerjiye oranı olarak tanımlanır. Bu oran ne kadar yüksekse alınan verim de o kadar fazladır anlamına gelir. Dizel motorlar da şimdiye dek üretilmiş en verimli motor çeşididir.


Dizel motorlar da çalışma prensiplerine bağlı olarak çeşitli standartlar halinde üretilirler. Şimdi sırasıyla bu standartlara bakalım. En çok üretilen ve kullanılan dizel motor çeşitleri TDI, CDTİ ve HDİ olarak sıralanmaktadır.


TDI Motor Nedir?


TDI kısaltması Turbo Direct Enjection kelimelerinden oluşur. Türkçe’ye turbo beslemeli ve direk enjeksiyonlu dizel motor olarak çevirebiliriz. TDI motorlar ilk olarak Volkswagen tarafından üretilmiş olup Volkswagen marka araçların neredeyse tamamında bu motor cinsi bulunmaktadır.


TDI motorun çalışma prensibini anlatmadan önce dizel motorların çalışma prensibini anlatalım ki aradaki fark anlaşılsın. Normal dizel motorlarda mazot, motorun yanma odasına gönderilmeden önce özel bir bölümde soğutulur. Buradaki soğutmanın amacı daha yoğun (dolayısıyla daha fazla) yakıtı yanma odasına göndererek buradaki patlamanın şiddetinin arttırılması ve pistonların daha hızlı itilerek aracın daha güçlü hareket ettirilmesidir.


TDI motorlarda ise bu soğutma odası bulunmaz ve yakıt direk olarak yanma odası içerisine püskürtülür. TDI ismindeki “Direct” kelimesi de buradan gelmektedir. TDI motorlar bu sayede aldıkları enerjinin %45’ini enerjiye çevirebilirler. TDI motorlar en verimli motorlar arasında yer almaktadır.


Çevreci bir motor tipidir.


CDTİ Motor Nedir?


CDTİ motorlar common rail sistemini kullanan dizel motor çeşididir. CDTİ motorların çalışma prensibini daha iyi anlayabilmek için common rail teknolojisinin ne olduğuna bakalım. Common rail teknolojisi, motor içerisine karışan yakıt-hava karışımını 1,5 kata kadar arttırabilen ve aynı zamanda motor içerisine motorun ihtiyacı kadar yakıt yollayan bir sistemdir. Bu sayede üstün bir yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca common rail sisteminin önemli bir diğer özelliği de bütün pistonlara tek bir ana borudan yakıt göndermek yerine, her bir pistona ayrı ayrı yakıt göndermeyi sağlar.


Yine common rail sistemi sayesinde dizel motorlar çok daha sessiz bir şekilde çalışmaktadırlar. Genel olarak dizel motorların çok gürültülü çalışan motorlar olduğunu düşünürsek, common rail sisteminin ne kadar faydalı olduğunu daha iyi anlayabiliriz.


Common rail sistemi aynı zamanda düşük miktarda tork üretmesine rağmen daha uzun tork çizgisi sayesinde az gelen enerji arttırılabilmektedir.


HDİ Motor Nedir?


HDİ kısaltması High Pressüre Direct İnjection kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Dilimize yüksek basınçlı direk enjeksiyonlu olarak çevirebileceğimiz bu motor tipleri adından da anlaşılacağı üzere yüksek basınçla çalışmaktadır. Bu motor tipleri 1800 bara kadarlık bir basınç altında çalışabilirler. Common rail sisteminde ise bu değer 1500 bar civarındadır. HDİ motorlar bu yüksek basınç sayesinde çok daha verimli çalışmaktadırlar.


HDİ motor yine TDI motor gibi çevreci bir motordur. Siyah renkte bir duman yerine açık renkli duman çıkarırlar. Karbondioksit salınımı % 20, diğer gazların salınımı % 50 daha azdır. Kurum oluşması da % 50 civarında daha azdır.14.Mar.2017 12:07:18